Chính sách bán hàng dự án Vincity SportiaChính sách bán hàng dự án Vincity Sportia

Hotline  091.608.66.88

 info@queenland.com.vn

logo englis

Chính sách bán hàng dự án Vincity Sportia

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG DÀNH CHO CĂN HỘ TÒA H3 PHÂN KHU THE HERO

DỰ ÁN VINCITY SPORTIA
—– Tháng 11/2018—–

I. CHÍNH SÁCHd

 • Thời gian áp dụng: Từ ngày 27/11/2018 cho đến khi có chính sách mới thay thế
 • Đối tượng áp dụng: Khách hàng đăng ký nguyện vọng thuê/mua căn hộ tòa H03 phân khu The Hero tại dự
  án Vincity Sportia.

A. DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ

I. Tiến độ thanh toán Hợp đồng mua bán:

 • Đặt cọc 50.000.000 VNĐ và ký Văn bản thỏa thuận (VBTT)
 • Lần 1: Ngay khi ký HĐMB – Dự kiến tháng 5/2019, thanh toán 10% GBCH (gồm VAT, gồm VBTT nếu có)
 • Lần 2: Trong 90 ngày kể từ ngày ký HĐMB, thanh toán 10% GBCH (gồm VAT)
 • Lần 3: Trong 180 ngày kể từ ngày ký HĐMB, thanh toán 5% GBCH (gồm VAT) và 5% GBCH (chưa VAT) đảm bảo thực hiện HĐMB
 • Lần 4: Ngày 30/11/2019, thanh toán 15% GBCH (gồm VAT)
 • Lần 5: Ngày 10/02/2020, thanh toán 15% GBCH (gồm VAT)
 • Lần 6: Ngày 10/05/2020, thanh toán 15% GBCH (gồm VAT)
 • Lần 7: Theo TBBG căn hộ – Dự kiến Tháng 10/2020, thanh toán 25% GBCH (gồm VAT) + 100% KPBT + VAT của 5% GBCH
 • Lần 8: Theo thông báo nhận sổ đỏ, 5% GBCH (chưa VAT) – Khấu trừ từ giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB.

Phối cảnh Vincity Sportia (Hình ảnh minh họa)

II. CÁC PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN

 1. Thanh toán theo tiến độ thông thường:

– Khách hàng mua căn hộ và lựa chọn hình thức thanh toán theo tiến độ thường bằng vốn tự có sẽ được hưởng mức chiết khấu 2% giá bán căn hộ (trước VAT và KPBT) khi ký HĐMB.

– Khách hàng ký HĐMB và có nhu cầu thanh toán giá bán căn hộ (không bao gồm KPBT) trước hạn bằng vốn tự có sau khi ký HĐMB sẽ được hưởng mức lãi suất chiết khấu tương đương 8%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn (Áp dụng cho khách hàng thanh toán tròn đợt tiến độ), trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán của các lần thanh toán tiếp theo. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho khoản lãi này .

2. Chương trình dành cho khách hàng ký HĐMB có nhu cầu thanh toán sớm bằng vốn tự có trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB

– Chiết khấu lên đến 9% giá bán căn hộ trước VAT và KPBT nếu khách hàng thanh toán 100% giá bán căn hộ
(gồm VAT, không gồm KPBT) trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB, ngày ký HĐMB không muộn hơn ngày
30/05/2019

– Mức lãi suất 12%/năm cho 5% giá bán Căn hộ (không bao gồm VAT) – Vào TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB.
Khoản tiền lãi được trả vào cuối kỳ khi thanh lý TTĐC. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho khoản lãi này.

3. Khách hàng mua căn hộ, vay vốn ngân hàng lên tới 70% giá bán căn hộ (gồm VAT)

3.1. Chính sách:

3.1.1. Phương án 1: KH tự vay, tự trả lãi suất cho Ngân hàng lên tới 70% GBCH (gồm VAT) khi ký HĐMB

Lưu ý:
Khách hàng ký Hợp đồng mua bán không muộn hơn ngày 30/05/2019 (với H03), và vay vốn ngân hàng thanh toán sớm cho CĐT theo đúng quy định sẽ được hỗ trợ giảm trừ lên đến 9% vào giá căn hộ trước VAT và KPBT khi ký HĐMB..

3.1.2. Phương án 2: KH vay vốn Ngân hàng lên tới 70% giá bán Căn hộ (gồm VAT) khi ký HĐMB nhận hỗ trợ lãi suất từ Chủ đầu tư

3.2. Tiến độ thanh toán và giải ngân:

 • Đặt cọc 50.000.000 VNĐ và ký Văn bản thỏa thuận (VBTT)
 • Lần 1: Ngay khi ký HĐMB, – Dự kiến tháng 5/2019, thanh toán 10% GBCH (gồm VAT, gồm VBTT nếu có)
 • Lần 2: Trong 15 ngày kể từ ngày ký HĐMB, Ngân hàng giải ngân 70% GBCH (gồm VAT)
 • Lần 3: Trong 90 ngày kể từ ngày ký HĐMB, thanh toán 10% GBCH (gồm VAT)
 • Lần 4: Trong 180 ngày kể từ ngày ký HĐMB, thanh toán 5% GBCH (gồm VAT) và 5% GBCH (chưa VAT) đảm bảo thực hiện HĐMB
 • Lần 5: Theo TBBG căn hộ – Dự kiến Tháng 10/2020, thanh toán 100% KPBT + VAT của 5% GBCH
 • Lần 6: Theo thông báo nhận sổ đỏ, 5% GBCH (chưa VAT) – Khấu trừ từ giá trị TTĐC đảm bảo thực hiện HĐMB.

Phối cảnh Vincity Sportia (Hình ảnh minh họa)

B.  DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THUÊ CĂN HỘ (DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI)

I. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG THUÊ (HĐT) DÀI HẠN

 • Đặt cọc 50.000.000 VNĐ và ký Văn bản thỏa thuận (VBTT)
 • Lần 1: Ngay khi ký Hợp đồng thuê (HĐT) – Dự kiến tháng 5/2019, thanh toán 10% giá thuê căn hộ  (gồm VBTT nếu có)
 • Lần 2: Trong 90 ngày kể từ ngày ký HĐT, thanh toán 10% giá thuê căn hộ (gồm VAT)
 • Lần 3: Trong 180 ngày kể từ ngày ký HĐT, thanh toán 10% giá thuê căn hộ (gồm VAT)
 • Lần 4: Ngày 30/11/2019, thanh toán 15% giá thuê căn hộ (gồm VAT)
 • Lần 5: Ngày 10/02/2020, thanh toán 15% giá thuê căn hộ (gồm VAT)
 • Lần 6: Ngày 10/05/2020, thanh toán 15% giá thuê căn hộ (gồm VAT)
 • Lần 7: Theo TBBG căn hộ – Dự kiến Tháng 10/2020, thanh toán 25% giá thuê căn hộ (gồm VAT)

II. CÁC PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN

 1. Thanh toán theo tiến độ thông thường:

– Khách hàng THUÊ căn hộ và lựa chọn hình thức thanh toán theo tiến độ thường bằng vốn tự có sẽ được hưởng mức chiết khấu 2% giá thuê căn hộ (trước VAT) khi ký HĐMB.

Khách hàng ký HĐT và có nhu cầu thanh toán trước hạn bằng vốn tự có sau khi ký HĐT sẽ được hưởng mức
lãi suất chiết khấu tương đương 8%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn (Áp dụng cho khách hàng thanh toán tròn đợt tiến độ), trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Khoản tiền này sẽ được giảm trừ vào giá trị thanh toán của các lần thanh toán tiếp theo. KH cá nhân chịu thuế TNCN cho khoản lãi nà
y.

2. Chương trình dành cho khách hàng ký HĐT có nhu cầu thanh toán sớm lên đến 100% giá thuê căn hộ (gồm VAT) bằng vốn tự có trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký HĐT

– Chiết khấu lên đến 9% giá thuê Căn hộ (trước VAT) nếu khách hàng thanh toán trong vòng 15 ngày kể từ
ngày ký HĐT, ngày ký HĐT không muộn hơn ngày
30/05/2019

Queenland.vn

Sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng chính là động lực và giá trị cốt lõi để Queen Land tiếp tục trở thành một trong những nhà phân phối uy tín và triển vọng của Vinhomes. Đội ngũ nhân viên Queen Land luôn nỗ lực hết mình để tìm kiếm những căn hộ lý tưởng phù hợp với nhu cầu và điều kiện của mỗi khách hàng.