Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:75ha Mật độ xây dựng:25,4%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:75ha
Mật độ xây dựng:25,4%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
3