Chủ đầu tư: Tổng công ty cổ phần xây dựng - Vietracimex
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3 Số tầng:22
Quy mô:2,8 ha Mật độ xây dựng:39,24%
Số căn hộ:1099 Ngày hoàn thành:Quý III / 2020
Chủ đầu tư: Tổng công ty cổ phần xây dựng - Vietracimex
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3
Số tầng:22
Quy mô:2,8 ha
Mật độ xây dựng:39,24%
Số căn hộ:1099
Ngày hoàn thành:Quý III / 2020
3