Công ty cổ phần đầu tư Thảo Điền (Masterise Group) Công ty cổ phần đầu tư Thảo Điền (Masterise Group)
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1 Số tầng:25
Quy mô:2.650 m2 Mật độ xây dựng:49%
Số căn hộ:216 Ngày hoàn thành:Quý IV/2019
Công ty cổ phần đầu tư Thảo Điền (Masterise Group) Công ty cổ phần đầu tư Thảo Điền (Masterise Group)
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1
Số tầng:25
Quy mô:2.650 m2
Mật độ xây dựng:49%
Số căn hộ:216
Ngày hoàn thành:Quý IV/2019
3