Chủ đầu tư: CIC Invest
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:26.052,99 m2 Mật độ xây dựng:47%
Số căn hộ:105 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: CIC Invest
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:26.052,99 m2
Mật độ xây dựng:47%
Số căn hộ:105
Ngày hoàn thành:
3