Chủ đầu tư: Tập đoàn Nam Cường
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:197 ha Mật độ xây dựng:50%
Số căn hộ:1955 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Tập đoàn Nam Cường
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:197 ha
Mật độ xây dựng:50%
Số căn hộ:1955
Ngày hoàn thành:
3