Tập đoàn Hateco (Hateco Group) Tập đoàn Hateco (Hateco Group)
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1 Số tầng:30
Quy mô:3.153m2 Mật độ xây dựng:50%
Số căn hộ:288 Ngày hoàn thành:Quý I/2021
Tập đoàn Hateco (Hateco Group) Tập đoàn Hateco (Hateco Group)
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1
Số tầng:30
Quy mô:3.153m2
Mật độ xây dựng:50%
Số căn hộ:288
Ngày hoàn thành:Quý I/2021
3