Chủ đầu tư: MIK GROUP
Loại: Căn hộ Trạng thái:Mở bán
Số Block:5 Số tầng:39
Quy mô:280 ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:4.527 Ngày hoàn thành:Năm 2027
Chủ đầu tư: MIK GROUP
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Mở bán
Số Block:5
Số tầng:39
Quy mô:280 ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:4.527
Ngày hoàn thành:Năm 2027
3