Chủ đầu tư: Công ty CP Thương mại và Đầu tư Toàn cầu GTC
Loại: Shop House Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:24.945 m2 Mật độ xây dựng:35,17%
Số căn hộ:222 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty CP Thương mại và Đầu tư Toàn cầu GTC
Loại: Shop House
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:24.945 m2
Mật độ xây dựng:35,17%
Số căn hộ:222
Ngày hoàn thành:
3