Tập đoàn Sun Group Tập đoàn Sun Group
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:12 Số tầng:9
Quy mô:11.5 ha Mật độ xây dựng:21%
Số căn hộ:130 Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Sun Group Tập đoàn Sun Group
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:12
Số tầng:9
Quy mô:11.5 ha
Mật độ xây dựng:21%
Số căn hộ:130
Ngày hoàn thành:
3