Tập đoàn Sun Group Tập đoàn Sun Group
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:2
Quy mô:9.06 ha Mật độ xây dựng:65%
Số căn hộ:180 Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Sun Group Tập đoàn Sun Group
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:2
Quy mô:9.06 ha
Mật độ xây dựng:65%
Số căn hộ:180
Ngày hoàn thành:
3