Công ty cổ phần đầu tư Thảo Điền (Masterise Group) Công ty cổ phần đầu tư Thảo Điền (Masterise Group)
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp ra mắt
Số Block: Số tầng:8
Quy mô: Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:104 Ngày hoàn thành:
Công ty cổ phần đầu tư Thảo Điền (Masterise Group) Công ty cổ phần đầu tư Thảo Điền (Masterise Group)
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp ra mắt
Số Block:
Số tầng:8
Quy mô:
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:104
Ngày hoàn thành:
3