Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:14,000 m2 Mật độ xây dựng:49,7%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:14,000 m2
Mật độ xây dựng:49,7%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
3