Tập đoàn Ecopark Tập đoàn Ecopark
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô: Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:680 Ngày hoàn thành:
Tập đoàn Ecopark Tập đoàn Ecopark
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:680
Ngày hoàn thành:
3